MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı : Kerem Ahşap Nalburiye Mobilya İnşaat Otomotiv Sanayi TicaretLimited Şirketi(Aşağıda ORİX olarak anılacaktır)
Adresi : Yeniceköy Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:23 İneglö/BURSA
Telefon : 0224 715 45 33
Mersis No : 0544063434500019
E-Mail : [email protected]

 

1.2- ALICI
Adı / Soyadı / Ünvanı :  (Kısaca ‘’Alıcı’’ olarak anılacaktır.)
Adresi :
Telefon :
E-Mail :

 

2- KONU

Orix’in internet sitesi (http://www.orixhome.com.)’da “Alıcı” tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

 

Ürünün Adı :
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Teslim Edilecek 2. Kişi :
Fatura Adresi :

Teslimat , ORİX tarafından kargo aracılığı ile ve/veya ORİX’in tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 30 (Otuz) gün içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Alıcı ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Alıcı veya Alıcı adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

4- CAYMA HAKKI

Alıcı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Alıcı cayma hakkını kullanmak isterse, cayma süresi içerisinde satın alımı yapmış olduğu internet sitesinde iptal iade işlemlerinden, siparişi ile ilgili cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürün Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis tarafından 10 gün içinde teslim alınır. ORİX, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar için cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1.“Alıcı”, http://www.orixhome.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2.“Alıcı” işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3.“Alıcı”nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, Alıcı’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4.“Alıcı”, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Orix sorumlu tutulamaz.

5.5.“Alıcı” satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6.Orix sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7.Orix, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu “Alıcı”ya bildirmek zorundadır. Bu takdirde ORİX’in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan “Alıcı” dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Orix, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 14 gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

5.8.Orix internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9.Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

5.10.Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

5.11.Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında …. tarihinde akdedilmiştir. “Alıcı” gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.